Khách sạn: Yếu tố quan trọng trong tổ chức tour - Phần 2

Những thay đổi bất ngờ
Tuy nhiên, tình hình đã có những thay đổi bất ngờ trong hai năm 1997 và 1999. Những thay đổi này buộc ASTA phải xem xét lại những đánh giá của mình trước đó.
Điều này thể hiện trong bảng 2. Bằng này liệt kê về chỉ số hài lòng của du khách đã ở tại 44 khách sạn đứng đầu danh sách trong hai năm 1997 và 1999 để dễ dàng so sánh.
+Năm 1997, có một sự tương quan rõ rệt giữa sự hài lòng và giá cả khách sạn. Ở khu vực giá thấp thì sự hài lòng cũng thấp và ở khu vực giá ngoại hạng thì sự hài lòng đạt cao nhất.
+Thế nhưng dữ liệu năm 1999 thì ngược lại. Tỉ lệ về sự hài lòng gần như tương đương giữa các khu vực, nghĩa là có sự gia tăng đột biến về sự hài lòng ở khu vực giá thấp (từ 23% đến 43%) và giảm đột biến ở khu vực giá ngoại hạng (từ 58% giảm xuống còn 45%). Các khu vực còn lại có sự tăng nhẹ.
Vì cuộc khảo sát được thực hiện với số khá đông (10000 người) nên những điều rút ra có thể tin cậy được. Vậy thì những thay đổi này nói lên điều gì?
Trước tiên, trong hai năm qua, nhiều khách sạn giá thấp và trung bình đã được xây dựng và nâng cấp lên. Du khách đã chú ý đến những thay đổi này và cho điểm cao về sự hài lòng.
Kể đến, các tập đoàn khách sạn đã chi phí cho hoạt động tiếp thị khá lớn và quảng cáo rõ ràng về mức độ phục vụ của từng loại giá. Khi du khách đã có một hình ảnh tương đối rõ ràng trong đầu về những gì họ sẽ được phục vụ tương ứng với số tiền bỏ ra, họ sẽ không còn thất vọng khi đến ở tại khách sạn.
Cuối cùng, du khách ngày nay có nhiều hoạt động hơn so với trước. Họ muốn xem nhiều hơn trước, vui chơi nhiều hơn trước, mua sắm nhiều hơn và do vậy, họ cũng rời khách sạn nhiều hơn. Đối với họ lúc này chỉ cần một nơi ở gọn gang, sạch sẽ là đủ.
Trên bình diện quốc tế thì phức tạp hơn
Tất ncar những điều vừa nói ở trên chỉ liên quan đến các khách sạn tại Mỹ. Việc khảo sát trở nên phức tạp hơn khi xem xét trên phạm vi quốc tế, bởi chưa chắc bạn đã hiểu rõ về chất lượng của những khách sạn mà bạn chọn cho khách hàng. Lại có khi bạn phải giới thiệu những khách sạn nhỏ, độc lập vì thuân lợi hơn. Tuy vậy, việc chọn khách sạn sẽ ngày càng khó hơn. 
Thất Lang- Du Lịch - Cơ quan chủ quản - Sở du lịch - TP. Hồ Chí Minh - số (118) – Năm 2001
25/11/2016

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Xem thêm các bài liên quan