Khách sạn: Yếu tố quan trọng trong tổ chức tour - Phần 2

Những thay đổi bất ngờ Tuy nhiên, tình hình đã có những thay đổi bất ngờ trong hai năm 1997 và 1999. Những thay đổi này buộc ASTA phải xem xét lại những đánh giá của mình trước đó. Điều này thể hiện trong bảng 2. Bằng này liệt kê về chỉ số hài lòng của du khách đã ở tại 44 khách sạn đứng đầu danh sách... Xem chi tiết

25/11/2016 Gửi nhận xét

“Cơn mê cuối cùng” ở một cù lao

Đã từng công diễn tại sân khấu Tao Đàn, chuyển sang sân khấu IDECAF tưởng rằng sẽ chừng mực người xem, không ngờ khán giả lại đông hơn, điều ấy cho biết “Cơn mê cuối cùng” chưa phải là diễn xuất cuối cùng! Ngọc Linh vẫn luôn dẫn dắt kịch bản của mình vào những mâu thuẩn gia đình, với nhiều tình... Xem chi tiết

24/11/2016 Gửi nhận xét